FACE MASKSuraksha Mask Elastic 2 Ply...
₹  350.00 ₹  199.00 -43%
Suraksha Mask Fabric 2 Ply...
₹  370.00 ₹  209.00 -43%

LATEXSuraksha Gloves...
₹  400.00 ₹  299.00 -25%
Suraksha Gloves Nitrile PF...
₹  480.00 ₹  299.00 -37%
Suraksha Gloves Sterilised...
₹  1000.00 ₹  699.00 -30%

SURGEONS CAPSuraksha Surgeon Cap...
₹  360.00 ₹  259.00 -28%